STRASS - Jubilerskie szkło

STRASS - Jubilerskie szkło
Problem nadawania nazw kamieni szlachetnych dla wyrobów ze szkła o wysokim współczynniku załamania światłaPrzedstawione tutaj "kamienie" to
szkło o wysokim współczynniku
załamania światła -"strass"
Svarowskiego ich handlowe nazwy to,
dla owalu -
"Amber C.Z". (cubic zirconia) amber
to po Polsku burszty
n. Dla prostokatu nożycowego, "Ametyst Cubic Zirconia".Prawda jest taka że nie jest
to ani ametyst ani cyrkonia, niestety
kwestia "Nazwy handlowej" dla
kamieni do dzisiaj nie została
uregulowana. Z tego powodu ciągle
możemy się spotykać z opinią że nie
jesteśmy jubilerami tylko "bandą
oszustów" ! -  bo tak mówią o
  europejskich jubilerach na
"Diamond District" w New York. Polscy
Gemmolodzy usiłowali uregulować
te sprawy w odpowiednich
ustawach,ale nie zdołali przebić
sie przez lobby "jubilerskie"
głównie z niemiec.

Presented here, "stones" is a glass
with
high
refractive index - 'Strass'
Svarowski
is the commercial name for an
oval
-
"
Amber CZ". (cubic zirconia)
is
the
Polish
"jantar or amber" The
scissor rectangle, "Amethyst
Cubic Zirconia
."
The truth is
that it is not a
amethyst or zirconia, it is a
glass
unfortunately, the
issue of "
trade name" for the
stones to
this day
has not been settled.
For this
reason,
we can still meet with the
opinion
that we are not jewelers
only "
swindlers band"! - Because
that
speak about european jewelers on
"Diamond District" in New York.
The biggest
Polish gemmologists
attempted
to address these issues
in the relevant laws
, but failed to
break through the lobby, "jewels,"
mostly
from Germany.   

tadeusz leszek kurzeluk


 
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Dzisiaj : 90210 odwiedzającyDziekuje za odwiedziny
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=